Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van LXURY Élance (“LXUUR.​ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van LXURY worden geplaatst.
 • Door het plaatsen van een bestelling gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u kennis te hebben van de inhoud daarvan.

Artikel 2: Contactgegevens LXURY

Naam: LXURY Élance (LXURY)
Maatschappelijke zetel: LXURY, Veenderveld 88, 2371 TX Roelofarendsveen, Nederland
Afleveradres voor het retourneren van producten: LXURY, Veenderveld 88, 2371 TX Roelofarendsveen, Nederland
E-mailadres contact@lxury.eu
Kamer van koophandelnummer: #62557327
VAT registratie nummer: NL221290783B01

Artikel 3: Overeenkomst, prijs en betaling

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer u een bestelling plaatst via de website en LXURY u een bevestiging van uw bestelling per e-mail heeft gestuurd.
 2. LXUUR. behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:
 • De door u ingevulde gegevens niet juist of volledig zijn, en indien LXURY twijfelt aan de juistheid van deze gegevens;
 • U bent een eerdere betalingsverplichting niet nagekomen;
 • Je hebt de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en / of je hebt een eerdere bestelling niet afgehaald;
 • Het door u opgegeven afleveradres bevindt zich in een land waar LXURY niet bezorgt.
 • LXURY zal u zo spoedig mogelijk informeren indien zij uw bestelling niet accepteert.
 • De prijs die op de website wordt aangegeven op het moment van betaling, is de totale prijs van alle producten, inclusief verzendkosten en belastingen die van toepassing zijn in de Europese Unie.
 • Om uw bestelling te betalen, kunt u kiezen uit een van de betalingsmogelijkheden die LXURY aanbiedt.
 • Bestellingen die buiten de Europese Unie worden bezorgd, kunnen onderhevig zijn aan extra toeslagen en / of belastingen. Deze toeslagen en / of belastingen worden uitdrukkelijk niet verrekend in de totaalprijs genoemd in lid 2 van dit artikel. Eventuele extra kosten op basis van deze toeslagen en / of belastingen zijn voor uw rekening en risico.
 • LXURY kan niet aan een aanbod op haar website worden gehouden indien je redelijkerwijs kunt begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken u om bij twijfel over de juistheid van een aanbieding contact op te nemen met LXURY.

Artikel 4: Levering

 1. LXURY zal haar uiterste best doen om uw bestelling zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van aankoop, te verwerken en te leveren. De op de website van LXURY aangegeven leveringsdata zijn gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan LXURY bekende omstandigheden en kunnen door externe factoren, zoals de gekozen betalingswijze, de wijze van transport en interne beschikbaarheid. De leveringsdata kunnen ook wijzigen als u wijzigingen aanbrengt in uw bestelling.
 2. U bent verplicht al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van u verwacht mag worden om LXURY in staat te stellen uw bestelling op tijd te leveren. Indien u niet meewerkt zoals beschreven in dit artikel 4 lid 2, behoudt LXURY zich het recht voor de producten niet te leveren.
 3. Uw bestelling wordt geleverd op het afleveradres of afhaalpunt dat u op de website van LXURY heeft aangegeven.
 4. Het eigendom van de bestelde producten gaat op u over op het moment dat LXURY uw betaling voor de door u bestelde producten heeft ontvangen.
 5. LXURY zal zich inspannen om de door u bestelde producten compleet en in goede staat af te leveren. Indien de geleverde producten niet compleet of beschadigd zijn, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Artikel 5: Getrouwe reproductie en levensduur

 1. LXURY zal haar uiterste best doen om de producten op haar website zo getrouw mogelijk weer te geven. Indien u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de weergave op de website – op het moment dat het product wordt besteld – kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. In artikel 6 van deze algemene voorwaarden staat beschreven hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
 2. De levensduur van de producten die LXURY op haar website aanbiedt, is afhankelijk van het materiaal van het product en de manier waarop en de intensiteit waarmee je het product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de producten hun langste levensduur en de hoogste kwaliteit behouden, is het belangrijk om de instructies en wasvoorschriften in acht te nemen.

Artikel 6: Afkoelingsperiode en herroepingsrecht

 1. Als u de overeenkomst wilt intrekken, kunt u dat op alle mogelijke manieren doen. Voor uw gemak kunt u inloggen om uw retour aan te melden. Retourneer het artikel/de artikelen zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, ingaande op de dag nadat u gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht. Het betreffende product of de betreffende producten kunnen worden verzonden naar het in artikel 2 genoemde adres voor retournering van producten.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Dit betekent dat alle artikelen worden geretourneerd in dezelfde staat waarin ze zich bevonden bij ontvangst; de artikelen mogen niet beschadigd, vuil, gewassen, veranderd of gedragen zijn (behalve om het artikel te passen) en alle labels of labels moeten intact zijn.
 3. Indien een product voor restitutie in aanmerking komt, zal LXURY het voor het product betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het betreffende product terugstorten op het door jou gebruikte bankrekeningnummer.
 4. Je krijgt het totaal betaalde bedrag (inclusief de standaard verzendkosten) teruggestort. Als u een andere verzendmethode hebt gekozen (bijvoorbeeld UPS Saver) dan de standaard verzendmethode, komen de eventuele extra kosten voor deze andere verzendmethode niet in aanmerking voor restitutie. Als je een of meer artikelen van je oorspronkelijke bestelling retourneert en de totale waarde van de overige artikelen onder de drempel van € 100 komt, brengen we je verzendkosten in rekening met wederzijds effect. Dit doen we door de aankoopprijs van het/de item(s) die je hebt geretourneerd, minus de verzendkosten naar jouw land, terug te betalen. De verzending van je retour is gratis. Uw terugbetaling wordt uitgevoerd via de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.
 5. Het herroepingsrecht wordt niet beperkt door de retour- / ruilvereisten.
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende soorten overeenkomsten:
 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Artikel 7: Privacy

 1. LXURY gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Artikel 8: Klachtenregeling

 1. We zullen onze uiterste best doen om het bestel- en leveringsproces probleemloos te laten verlopen. Mocht u toch nog een klacht hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
 2. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de tussen LXURY en u gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd in het geval een geschil niet in der minne kan worden beslecht.

Artikel 10: Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. LXURY kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen van kracht indien de gewijzigde versie op de website van LXURY is gepubliceerd. Wij verwachten dat u bij de aankoop van producten op de website de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt.

Artikel 11: Cadeaukaart

Fysieke cadeaubonnen kunnen worden gekocht en ingewisseld.

Artikel 12: Overige informatie

GIFTKAARTEN INWISSELEN

Nadat je je cadeaukaart hebt ingevoerd tijdens het afrekenen, wordt het saldo van het totaalbedrag van de bestelling afgetrokken. Als het totaalbedrag van uw bestelling het saldo van uw cadeaukaart overschrijdt, kunt u het restant van uw bestelling betalen met een andere geaccepteerde betaalmethode. Het resterende saldo op de cadeaubon kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen.

VERVAL

LXURY-cadeaubonnen verlopen één jaar vanaf de datum waarop de cadeaukaart is gekocht. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

RETOURNEREN

Als je een bestelling retourneert die is betaald met een cadeaubon, wordt de terugbetaling toegepast op de cadeaubon. Neem contact op met onze klantenservice als je de cadeaukaart niet meer hebt.

PROMOTIES

Promotieaanbiedingen of kortingen zijn niet van toepassing op de aankoop van cadeaubonnen.

VERLOREN OF GESTOLEN CADEAUKAARTEN

Behandel uw cadeaukaart als contant geld. Verloren of gestolen cadeaubonnen kunnen niet worden vervangen.