Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden") Van LXURY BV ("LXUUR.​ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van LXURY worden geplaatst.
 • Door het plaatsen van een bestelling gaat u uitdrukkelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud daarvan.

Artikel 2: Contactgegevens LXURY.

Naam: LXURY BV (LXURY.)
Maatschappelijke zetel: LXURY, Veenderveld 88, 2371 TX Roelofarendsveen, Nederland
Afleveradres voor het retourneren van producten: LXURY, Veenderveld 88, 2371 TX Roelofarendsveen, Nederland
E-mailadres info@lxury.nl
Kamer van koophandelnummer: #62557327
VAT registratie nummer: NL221290783B01

Artikel 3: Overeenkomst, prijs en betaling

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer u een bestelling plaatst via de website en LXURY. heeft u per e-mail een bevestiging van uw bestelling gestuurd.
 2. LXURY. behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:
 • De door u ingevoerde informatie is niet juist of volledig en of LXURY. twijfelt aan de juistheid van deze informatie;
 • U bent een eerdere betalingsverplichting niet nagekomen;
 • Je hebt de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en / of je hebt een eerdere bestelling niet afgehaald;
 • Het door u opgegeven afleveradres is in een land waar LXURY. levert niet.
 • LXURY. zal u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij uw bestelling niet accepteert.
 • De prijs die op de website wordt aangegeven op het moment van betaling, is de totale prijs van alle producten, inclusief verzendkosten en belastingen die van toepassing zijn in de Europese Unie.
 • Om uw bestelling te betalen, kunt u kiezen uit een van de betalingsmogelijkheden die LXURY aanbiedt.
 • Bestellingen die buiten de Europese Unie worden bezorgd, kunnen onderhevig zijn aan extra toeslagen en / of belastingen. Deze toeslagen en / of belastingen worden uitdrukkelijk niet verrekend in de totaalprijs genoemd in lid 2 van dit artikel. Eventuele extra kosten op basis van deze toeslagen en / of belastingen zijn voor uw rekening en risico.
 • LXURY. kan niet aan een aanbieding op haar website worden gehouden als u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat, zoals een ongebruikelijk lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met LXURY. als u twijfelt over de juistheid van een aanbieding.

Artikel 4: Levering

 1. LXURY. zal er alles aan doen om uw bestelling zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van aankoop, te verwerken en te bezorgen. De leveringstermijnen vermeld op de website van LXURY. zijn gebaseerd op omstandigheden die bij LXURY bekend zijn. ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen door externe factoren, zoals de gekozen betalingswijze, de wijze van transport en interne beschikbaarheid. De leverdata zijn ook aan verandering onderhevig als u wijzigingen aanbrengt in uw bestelling.
 2. U bent verplicht al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van u verwacht mag worden om LXURY mogelijk te maken. om uw bestelling op tijd te bezorgen. Als u niet meewerkt zoals beschreven in dit artikel 4 lid 2, kan LXURY. behoudt zich het recht voor om de producten niet te leveren.
 3. Uw bestelling wordt geleverd op het afleveradres of afhaalpunt dat u op de website van LXURY heeft aangegeven.
 4. Het eigendom van de bestelde producten gaat op u over op het moment dat LXURY. heeft uw betaling ontvangen voor de door u bestelde producten.
 5. LXURY. zal zich inspannen de door u bestelde producten compleet en in goede staat te leveren. Indien de geleverde producten niet compleet of beschadigd zijn, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Artikel 5: Getrouwe reproductie en levensduur

 1. LXURY. zal er alles aan doen om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven op haar website. Als u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de weergave op de website - op het moment dat het product wordt besteld - kunt u gebruik maken van uw herroepingsrecht. In artikel 6 van deze algemene voorwaarden staat beschreven hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht.
 2. De levensduur van de producten die door LXURY worden aangeboden. op haar website hangt af van het materiaal van het product en de manier waarop en de intensiteit waarmee je het product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de producten hun langste levensduur en de hoogste kwaliteit behouden, is het belangrijk om de instructies en wasinstructies in acht te nemen.

Artikel 6: Afkoelingsperiode en herroepingsrecht

 1. Als u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dat op alle mogelijke manieren doen. Voor uw gemak kunt u inloggen om uw retourzending te registreren. Retourneer het artikel of de artikelen zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag nadat je het herroepingsrecht hebt uitgeoefend. Het betreffende product of de betreffende producten kunnen naar het in artikel 2 genoemde adres voor het retourneren van producten worden gestuurd.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Dit betekent dat alle artikelen worden geretourneerd in dezelfde staat waarin ze zich bevonden bij ontvangst; de artikelen mogen niet beschadigd, vuil, gewassen, veranderd of gedragen zijn (behalve om het artikel te passen) en alle labels of labels moeten intact zijn.
 3. Als een product in aanmerking komt voor restitutie, geeft LXURY. zal het betaalde bedrag voor het product binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het betreffende product terugstorten op het door jou gebruikte bankrekeningnummer.
 4. U krijgt het totaal betaalde bedrag (inclusief de standaard verzendkosten) teruggestort. Als u een andere verzendmethode heeft gekozen (bijvoorbeeld UPS Saver) dan de standaard verzendmethode, komen de eventuele extra kosten voor deze andere verzendmethode niet in aanmerking voor restitutie. Als u een of meer artikelen uit uw oorspronkelijke bestelling retourneert en de totale waarde van de resterende artikelen onder de drempel van € 100 valt, brengen wij u verzendkosten in rekening met wederzijds effect. Dit doen we door de aankoopprijs van het artikel / de artikelen die je hebt geretourneerd terug te betalen minus de verzendkosten naar je land. De verzending van uw retourzending is gratis. Uw terugbetaling wordt uitgevoerd via de oorspronkelijke betaalmethode die is gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.
 5. Het herroepingsrecht wordt niet beperkt door de retour- / ruilvereisten.
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende soorten overeenkomsten:
 • Overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de consument of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

Artikel 7: Privacy

 1. LXURY. gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Artikel 8: Klachtenregeling

 1. We zullen onze uiterste best doen om het bestel- en leveringsproces probleemloos te laten verlopen. Mocht u toch nog een klacht hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
 2. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst (en) gesloten tussen LXURY. en u valt onder de Nederlandse wet. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd in het geval een geschil niet in der minne kan worden beslecht.

Artikel 10: Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. LXURY. kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn alleen van kracht indien de gewijzigde versie op de website van LXURY is gepubliceerd. Wij verwachten dat u de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden raadpleegt bij het kopen van producten op de website.

Artikel 11: Cadeaukaart

Fysieke cadeaubonnen kunnen worden gekocht en ingewisseld.

Artikel 12: Overige informatie

GIFTKAARTEN INWISSELEN

Nadat je je cadeaukaart hebt ingevoerd tijdens het afrekenen, wordt het saldo van het totaalbedrag van de bestelling afgetrokken. Als het totaalbedrag van uw bestelling het saldo van uw cadeaukaart overschrijdt, kunt u het restant van uw bestelling betalen met een andere geaccepteerde betaalmethode. Het resterende saldo op de cadeaubon kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen.

VERVAL

LXURY. cadeaubonnen vervallen één jaar vanaf de datum waarop de cadeaubon is gekocht. Cadeaukaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

RETOURNEREN

Als je een bestelling retourneert die is betaald met een cadeaubon, wordt de terugbetaling toegepast op de cadeaubon. Neem contact op met onze klantenservice als je de cadeaukaart niet meer hebt.

PROMOTIES

Promotieaanbiedingen of kortingen zijn niet van toepassing op de aankoop van cadeaubonnen.

VERLOREN OF GESTOLEN CADEAUKAARTEN

Behandel uw cadeaukaart als contant geld. Verloren of gestolen cadeaubonnen kunnen niet worden vervangen.