Einführung

"LXURY", hierna genoemd als "Wij" of "Ons", is een luxe lifestyle merk en detailhandelaar. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door LXURY BV worden verwerkt en verzameld zijn van: bezoekers, klanten en zakenpartners en dienstverleners.

Informatie die we verzamelen

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienst te kunnen leveren of om te voldoen aan (internationaal) recht.

De informatie die we verzamelen, wordt verzameld en verwerkt in strikte overeenstemming met de EU AVG-wet (en andere toepasselijke wetten) en alleen gebruikt voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld.

Contact info

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een klacht bij ons indienen, stuur ons dan een e-mail naar: contact@lxury.eu of per post op LXURY, Veenderveld 88, 2371 TX Roelofarendsveen, Nederland.

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt

We verwerken bepaalde informatie van u die ofwel automatisch wordt verzameld, of die u vrijwillig verstrekt. Deze informatie omvat naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We verwerken uw financiële gegevens ook om de betaling voor onze diensten te vergemakkelijken. Alle verzamelde informatie wordt strikt verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke gegevens, zoals uw voornaam en achternaam.
 • Contactgegevens, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 • Inloggegevens, zoals gebruikersnaam en wachtwoord
 • Aankoopgeschiedenis, zoals prijs, product en aankoopdatum.
 • Betaalgegevens, zoals transactiegeschiedenis, openstaande vorderingen, bankrekeningnummer, creditcardgegevens.
 • Correspondentie, zoals communicatie met onze klantenservice of marketingcommunicatie.
 • Voorkeuren, zoals taalkeuze en e-mailvoorkeuren.
 • Technische gegevens, zoals IP-adres, cookies, logfiles.
 • Statistieken over het gebruik van de website, zoals hoe vaak bepaalde pagina's worden bezocht en welke producten het populairst zijn.
 • Interesses, zoals naar welke (soort) producten je het meest kijkt en op welke advertenties je klikt.

Overige persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Het kan voorkomen dat u ons andere gegevens verstrekt dan de hierboven genoemde categorieën, bijvoorbeeld met betrekking tot de communicatie van de klantenservice of bij het indienen van een klacht. In dat geval zullen wij deze gegevens verwerken voor zover nodig om uw verzoek of klacht te behandelen en af ​​te handelen.

Waarom en redenen

We verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van de volgende juridische gronden, afhankelijk van hoe u omgaat met onze website.

 • Wanneer u LXURY-producten op onze website koopt, moeten we uw persoonlijke gegevens verwerken om onze overeenkomst uit te voeren. We hebben bijvoorbeeld betalings- en contactgegevens nodig om de bestelling te verwerken.
 • Voldoen aan de wet: we kunnen informatie verwerken of bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw informatie ook om vermoedelijke fraude, illegale activiteiten, schendingen van onze servicevoorwaarden of bedreigingen voor de veiligheid van ons personeel of onze website te onderzoeken.

Cookies analyse

We gebruiken cookies op onze site waarmee we kunnen bijhouden wie er op ons systeem is ingelogd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Delen

We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit strikt vereist is om ons contract met u na te komen, om een ​​dienst te verlenen waarvoor u specifieke en expliciete toestemming hebt gegeven (zoals onze nieuwsbrief), of om te voldoen aan lokale en internationale wetgeving .

Internationale partners

LXURY heeft enkele partners binnen / buiten de Europese Economische Zone. We zullen ervoor zorgen dat de informatie die wordt gedeeld een passend beschermingsniveau heeft. Dit zullen wij afdwingen door middel van onze verwerkersovereenkomsten met hen. Neem contact op met voor een overzicht van alle persoonlijke informatie die met derden wordt gedeeld contact@lxury.eu.

Toestemming intrekken

Je hebt het recht om elke toestemming die je hebt gegeven voor een van onze diensten, zoals onze nieuwsbrieven of WhatsApp-groepschat, in te trekken. U kunt zich afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief of door de WhatsApp-groep te verlaten. Het is mogelijk dat wij u door het intrekken van uw toestemming niet langer de kerndiensten kunnen aanbieden waarvoor u zich heeft aangemeld. Bovendien kunt u zich afmelden door uw account te annuleren. Wij zullen uw account dan binnen vier weken wissen.

Rechten

Als iemand die onze services gebruikt, heeft u een aantal rechten onder de AVG waarvan u op de hoogte moet zijn:

 • Het recht op verwijdering,
 • Het recht op correctie,
 • Het recht op inzicht,
 • Het recht op dataportabiliteit.

Het recht op toegang betekent dat u het recht heeft om te zien welke informatie we allemaal over u verwerken. Heeft u het gevoel dat de informatie die we over u hebben onjuist is? Dan kunt u uw recht op correctie uitoefenen, dit betekent dat u het recht heeft om de gegevens die wij van u hebben te wijzigen. Tevens heeft u het recht op verwijdering, wat inhoudt dat wij de gegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan echter zijn dat wij deze gegevens alsnog bewaren maar dan anoniem, dit betekent dat de gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn, maar dat wij deze wel bewaren voor bijvoorbeeld statistieken. In sommige gevallen kunnen we deze gegevens ook wettelijk niet verwijderen, dit is een wettelijke verplichting. Bezoek de site voor meer informatie over uitzonderingen op het recht op verwijdering (vergetelheid) https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/ en zie paragraaf 3.

Beveiliging van privacy

Om gegevens tussen onze websites, onze applicaties en backends over te dragen, wordt de communicatie gecodeerd met behulp van de SSL-codering (Secure Socket Layer). We beschermen de systemen en verwerking door een reeks technische en organisatorische maatregelen. Deze omvatten gegevenscodering, pseudonimisering en anonimisering, beperking en controle van logische en fysieke toegang, firewalls en herstelsystemen en integriteitstests. Onze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold in de gevoelige omgang met persoonsgegevens en zijn conform de wettelijke vereisten verplicht om het gegevensgeheim in acht te nemen.

Minderjarigen

We verzamelen of verwerken niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar. Als we merken dat een van onze gebruikers / bezoekers minderjarig is, zullen we onmiddellijk stappen ondernemen om hun gegevens te verwijderen. Als u denkt dat we informatie over minderjarigen hebben verwerkt of nog steeds in bezit hebben, stuur ons dan een e-mail op contact@lxury.eu en we zullen het zo snel mogelijk verwijderen

Bewaartermijnen

Wij zullen de gegevens nooit langer bewaren dan wettelijk is toegestaan, dit kan bij verschillende soorten gegevens anders zijn. Voor meer informatie over dataretainment-voorwaarden per gegevensproces kunt u ons een e-mail sturen op contact@lxury.eu.

Wijzigingen in de privacyverklaring

De ingangsdatum onderaan deze pagina geeft aan wanneer deze privacyverklaring voor het laatst is herzien. We zullen u op de hoogte stellen voordat materiële wijzigingen van kracht worden, zodat u tijd heeft om de wijzigingen te bekijken. Elke wijziging is van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring publiceren. Uw gebruik van de Services na deze wijzigingen betekent dat u de herziene privacyverklaring accepteert.

Overige

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit. Als u niet zeker weet welk bureau dit is, raadpleegt u: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm